Kalis pederobba
_23A2620

ANW_9981-Modifica
_23A2672

EVOLUTION BETWEEN HEALTH AND BEAUTY

ANW_9966-HDR-1024x683
O NAŠOJ KOMPANIJI

Kalis je tvrtka koja se već više od 35 godina bavi dermokozmetikom, istraživanjem i razvojem (R&D), savjetovanjem, stručnom podrškom, stavljanjem na tržište kozmetičkih proizvoda, proizvodnjom parfema, medicinskih proizvoda za dermatološku primjenu te dodataka prehrani- sve gore navedeno vrši kao proizvođač pod vlastitim imenom ili to izrađuje za potrebe trećih.

ISTRAŽIVAČKI RAD

Istraživači Kalisa surađuju sa tri priznata i važna talijanska sveučilišta (Padova, Trst, Ferrara), autori su preko 40 objavljenih naučnih radova u stručnim specijaliziranim časopisima, izumili su 4 međunarodno zaštićena patenta i mentori su više desetaka diplomskih i poslijediplomskih radova.

ETIKA

Djelovanje Kalisa bazira se na istraživačkoj strasti, na kreacijama i neprekidnom poboljšavanju proizvoda, ne razmišljajući samo o novčanoj komponenti. Uporište Kalisa je vlasititi etički kodeks čije su temeljne odrednice: povjerenje, vjernost, poštenje, transparentnost, marljivost, zaštita okoliša, izgradnja i njegovanje odnosa kako sa klijentima i tako i sa dobavljičima.

KVALITETA

Tvrtka posjeduje certifikate UNI EN ISO 9001, ISO 22716 (norme dobre proizvođačke prakse), ISO 13485 (proizvodnja medicinskih proizvoda topičke primjene) i poznata je po kontinuiranom istraživačkom i inovativnom radu koji je koncipiran i formuliran tako da udovolji kako svim mogućim naučnim potrebama tako i potrebama tržišta.

POR-FESR_01_LOGO_Colori_Verticale
por-new-machine-1
POR-FESR_00_Claim-generico
por-new-machine-1

Titolo dell’opera
PROGETTO POR FESR AZIONE 3.1.1.
ACQUISTO DI UN NUOVO IMPIANTO “MONOBLOCCO PUCK MODELLO G-500” DI DOSAGGIO, TAPPATURA, ETICHETTATURA E PESATURA FINALE DI PRODOTTI COSMETICI, LIQUIDI E DENSI.

Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento:

 

POR — Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” parte FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020

Si comunica che la domanda di sostegno ID 10224756, presentata da codesta Impresa, mirante ad ottenere i benefici previsti dalla deliberazione n. 769/2019 per l’erogazione di contributi alle PMI del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi, è stata ritenuta ammissibile, avendo assunto una posizione utile nella relativa graduatoria regionale, ed è stata riconosciuta finanziabile per un contributo di € 61.500,00, su una spesa ammissibile di € 205.000,00.

POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.1.1 Sub-Azione A). Delibera di Giunta regionale n. 769 del 4 giugno 2019 “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi – Sportello A “Industria 4.0”.
Comunicazione di ammissibilità e finanziabilità della domanda di contributo. ID 10224756. CUP: B47I19000910009.

Sito Produttivo in cui è locato il bene:
Onigo di Pederobba (TV) – Via Caodevilla, 38 – Cap 31040

Ricerca, innovazione, qualità e flessibilità a servizio dei nostri clienti


INNOVAZIONE E FLESSIBILITA’

Kalis è un azienda flessibile versatile, in grado di adattarsi ai continui cambiamenti che il mercato richiede e di essere sempre innovativa.

Kontrola kvalitete

Kod istraživanja i kontrole kvalitete Kalis raspolaže izuzetno dobro opremljenim laboratorijem pošto raspolaže najsuvremenijim i najefikasnijim instrumentima za kemijsko- fizikalne analize.

Israživački rad i razvoj (R&D)

Osim istraživačkog rada djelatnost se uglavnom razvijala prema kemijsko- fizikalnom i toksikološkom izučavanju te primjenom kozmetičkih sirovina poput fluoriranih polimera (Fomblin HC- čime je Kalis stekao četiri međunarodna patenta).

_23A2613